ASSALAMMUALAIKUM...WHB

Monday, September 21, 2015

PENYESUAIAN SOSIAL

10. Penyesuaian Sosial 

10.1 Kemahiran interpersonal
10.2 Kemahiran intrapersonal
10.3 Pelajar sebagai Ahli Komuniti Pembelajaran
10.4 Isu-Isu Perkongsian Maklumat

10.5 Isu Gender dalam Kecemerlangan Akademik

SILA RUJUK LINK DIBAWAH:

SIKAP TERHADAP PENTAKSIRAN

9. Sikap Terhadap Pentaksiran
9.1 Jenis-jenis pentaksiran
9.2 Persediaan untuk Pentaksiran

  • Tugasan individu
  • Tugasan berkumpulan
  • Integriti Pelajar

SILA RUJUK LINK DIBAWAH:

SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN

8. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System)
8.1 Ciri-ciri Sistem Pengurusan Pembelajaran
8.2 Kegunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran

8.3 Kepentingan Sistem Pengurusan Pembelajaran

SILA RUJUK LINK DIATAS :

APLIKASI PENGGUNAAN PERISIAN KOMPUTER

7. Aplikasi Penggunaan Perisian Komputer 

7.1  Perisian Utiliti
7.2  Perisian Pemprosesan Perkataan
7.3  Perisian Hamparan Kerja
7.4  Perisian  Persembahan Elektronik
7.5  Perisian Pangkalan Data
 7.6  Blog


    SILA RUJUK LINK DIBAWAH:

KEMAHIRAN MEMPROSES MAKLUMAT DAN PENYEDIAAN BAHAN BERTULIS

6. Kemahiran Memproses Maklumat dan Penyediaan Bahan Bertulis
6.1 Menganalisis maklumat yang dikumpul
6.2 Mentafsir dan membuat kesimpulan
6.3 Menilai maklumat

    6.4 Mensintesis maklumat untuk menghasilkan bahan bertulis.


SILA RUJUK LINK DIBAWAH;

KEMAHIRAN MENGAMBIL DAN MEMBUAT NOTA

5.  Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota
5.1  Cara-cara membuat nota

Annotation
Outline notes
Column notes
Nota rumusan

5.2  Alat-Alat Berfikir dalam Membuat Nota

Pengurusan Grafik
Peta Minda
Pemetaan i-Think
Teknik Menyoal Aras Tinggi
Penyoalan Sokratik
Soalan bertumpu dan mencapah
Lingkaran soalan
Alat-alat CoRT 1
Alat-alat CoRT IV (Pemikiran Kreatif)

sila rujuk link dibaah untuk panduan:

TEKNIK MEMBACA

4. Teknik Membaca

4.1 Pembacaan cepat

4.2 Pembacaan perlahan

SILA RUJUK LINK DIBAWAH: